Rioleringswerken

Rioleringswerken

Het scheiden van rioleringen is tegenwoordig belangrijk, daar dit verplicht is door de overheid. Concreet betekent dit dat het regenwater gescheiden moet worden van huishoudelijk afvalwater. Het regenwater kan afgeleid worden naar een regenwaterput met infiltratie of een infiltratiepunt met een overloop naar de riolering.