Grondwerken

Wij voeren de volgende werken uit:

-Grondwerken

  • Graven van sleuven , vijvers, funderingen
  • Nivelleren ven tuinen en gronden
  • Proper maken van terreinen, tuinen, bouwgronden, enz..
  • Afbraak van constructies, tuinhuizen, zwembaden, vijvers, …